לוקחים את
הטוב ביותר

צעד
קדימה

בבית ספרנו אנו מעמידים את התלמיד במרכז בו הסביבה הלימודית וצוות ההוראה קשובים לצרכיו ולרווחתו, ודואגים לספק לו את התנאים האופטימליים למימוש כישוריו ויכולותיו, בהקניית ידע וכישורי חיים.

מרחבי כיתות מגוונים אשר יובילו את התלמיד להיות אקטיבי ובעל מוטיבציה בתהליכי הלמידה.

חדשנות פדגוגית והשבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה מתוקשבים ופיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב הלומדים.

מסגרת חינוכית דו לשונית המעודדת שיח, החל מכיתה א' הן בעברית והן באנגלית.

שיטת לימוד מתקדמת באמצעות לפטופ החל מכיתות ב'

למידה משמעותית וחוויתית במקצועות קודש ובכל תחומי הדעת.

עיצוב זהות התלמיד והקניית ערכי היהדות.

יחס אישי- יצירת קשר בין אישי משמעותי בין מורים לבין תלמידים.

ראיה הוליסטית- הילד במרכז. מימוש עצמי ומינוף היכולות האישיות של כל תלמיד.

מכוונות לדמות הבוגר. מיקוד בפיתוח מיומנויות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות הבונות את החוסן הנפשי של הילד ומאפשרות למידה עצמאית ושיתופית.

תפיסה פדגוגית עדכנית בדגש על הקניה של ידע, פיתוח מיומנויות בהקשרים שונים וגיבוש עמדות וערכים מנחים לחיים.

בן אדם
עלה
למעלה
עלה"

(הרב קוק)

מערכת החינוך פועלת בסביבה דינמית המשתנה בקצב מהיר. ואנו נקראים לחדש ולרענן כל העת את התפיסות החינוכיות שלנו וליצור חינוך רלוונטי.

בית הספר לבנים, העתיד להיפתח בשנת תשפ"ג מכוון להעניק את החינוך הטוב ביותר.

חזון בית הספר מבוסס על הנחת היסוד של פיתוח לומד חוקר ועצמאי על מנת להגיע למצוינות אישית, בהלימה לתוכניות הלימוד של משרד החינוך.

בהיבט הערכי, הדגש הוא, על הצמחת אישיות טובה ומיטיבה ע"י הנחלת יעדים חינוכיים, ערכיים וחברתיים.

בית הספר חרט על דגלו, ליצור שינוי בתפיסה החינוכית.

על מנת להאיר בקרב התלמידים את האלמנטים הנחוצים לתהליך הלמידה: התלהבות, סקרנות טבעית, רצון לחקור, חשיבה מזוויות שונות ויכולות למידה עצמית.

החדשנות מתבטאת ביוזמות פדגוגיות שונות, שמטרתן להשפיע על תהליכים קוגניטיביים, ארגוניים וקוריקולרים. הלמידה והתאמת סביבת למידה מגוונת וחדשנית יהיו מאבני היסוד של בית הספר.

לפרטים ולמבדק התאמה:

טלפון

1800-20-11-95

וואצאפ

053-361-6800